Културно наследство на село Лозен, Хасковско

17.00 лв.

Културно наследство на село Лозен, Хасковско
Всяко изследване върху традиционната българска култура ни убеждава в нейния синкретичен характер. От една страна, тя е следствие на многовековно взаимодействие между различни етноконфесионални общности, населявали българските земи от Древността до наши дни. От друга страна, тази култура представя в развитие вярвания, ценности, ритуални практики, обичаи и обреди, които намират своята интерпретация и в съвременния глобализиращ се свят.
Настоящият текст има за цел да представи отделни елементи от културно-историческото наследство на село Лозен, Хасковско, които имат значимост не само от местен и регионален характер, но и от национален.
Трудът има характер на интердисциплинарно проучване, съвместяващо изследователските методи на историята, археологията, архитектурата, етнологията и фолклористиката.

Категория:

ОписаниеДопълнителна информация

Издателство

Фабер

Корица

Мека

Страници

132

ISBN

978-619-00-1259-7

error: Content is protected !!