Знете ли, че в България има пет села с името Лозен? А ако поставим и Горни и Долни Лозен край София, те вече са цели седем. При такава голяма „конкуренция“ е време да разкрием културните и историческите тайни на нашето село Лозен (Хасковско), синтезирани в книжно издание с богат изследователски материал.
„Книгата на Христо Янъков „Културно наследство на село Лозен, Хасковско“ е своеобразен синтез между историческо и етноложко проучване с фокус върху културната история на селището Лозен (област Хасково) и настоящата дейност на институциите (културни и властови), свързани с опазването на наследството. Елементите на това наследство са представени с етнографска прецизност, с вглеждане в детайлите и с научна добросъвестност. Анализът им откроява вътрешната гледна точка на човека, роден и живеещ в Лозен. Христо е потопен в средата на селото, познава местните и техните истории, а подходящото му образование и ценз да се вглежда авторитетно в културните ресурси, му дава редица преимущества при теренните изследвания, вземането на интервюта и сравняването на данни. Изданието е и своеобразна саморефлексия, защото авторът му е идеолог и движеща сила на много от културните процеси и събития, описани тук.“ – доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ-БАН

error: Content is protected !!