Музеят в село Лозен отбеляза Х години от учреяването си. На 6 септември 2020 г. от 17:00 часа беше открита изложбата „От раклата на баба до музейнаа витрина – Х години доброволческа, събирателска дейност в село Лозен, Хасковско“.

Целта е да се представи дейността на обществената музейна колекция от нейното създаване през 2010 години до наши дни. Да се запознаят местната публика, а така също и гостите на с. Лозен с най-отличителните и представителни традиционни облекла от Хасковския край, от края на XIX – началото на XX век.

Концепцията на изложбата предвижда да се представят най-отличителните женски, мъжки и детски селски облекла от Хасковския край. В експозиционната зала са представени общо 13 костюма. Това са старинният костюм на село Калугерово, общ. Симеоновград; мъжки костюм с гуне и саян костюм от Минерални бани; саян костюм на българи мохамедани от село Малево; саян костюм от Меричлери; празничен мъжки костюм и невестински саян костюм с джобе от село Лозен, аладжа от района на Димитровград; сукманен костюм със салтамарка от село Лозен; мъжки костюм от района на Симеоновград; аладжа от село Златополе; женски костюм от с. Младиново. 

Към обществената колекция работят специалисти, които възстановяват стари, изчезнали костюми, или такива, които вече не се срещат в цялостен вид. Работата на уредника на колекцията Христо Янъков и читалищния секретар на с. Сладун Надка Щегрова е представена с експонирания саян костюм от края на XIX век, на малоазийски преселници, в днешното село Бисер, общ. Хармнали. 

Надка Щегрова е доказал се майстор везбар, занимаващ се с традиционна българска везба. Член е на Регионалната занаятчийска камара – Хасково. 

В отделна витрина са представени красиви тъкани възглавници от началото на ХХ век и обредна тъкан – църковници от село Лозен. 

Девет информационни табла представят архивни снимки от фондовете на Музея на село Лозе и Регионалния исторически музей в Хасково. Представени са женски и детски прически, както и текстове на пътешественици, в които се споменава за облеклото на населението от Хасковския регион.

На 24 октомври ще бъде представена книгата „Културно наследство на село Лозен, Хасковско”, която включва материали от теренни проучвания и други изследвания, имащи отношение към културно-историческото наследство на село Лозен. Неин автор е Христо Янъков. 

През месец номеври ще бъдат организирани творчески работилници по тъкане, традиционна везба и изработване на мънистени накити.  Занятията ще бъдат водени предимно от майстори, членове на Регионалните занаятчийски камари в Хасково и Бургас. Възрастни хора, представители на локалната общност, които все още имат какво да предадат като знания и умения, също ще се включат в работилниците. 

 

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

error: Content is protected !!