На 6 септември 2020 г. от 17:00 часа ще бъде открита изложбата „От раклата на баба до музейнаа витрина – Х години доброволческа, събирателска дейност в село Лозен, Хасковско“.

Целта е да се представи дейността на обществената музейна колекция от нейното създаване през 2010 години до наши дни. Да се запознаят местната публика, а така също и гостите на с. Лозен с най-отличителните и представителни традиционни облекла от Хасковския край, от края на XIX – началото на XX век.

Концепцията на изложбата предвижда да се представят най-отличителните женски, мъжки и детски селски облекла от Хасковския край. Към обществената колекция работят специалисти, които възстановяват стари, изчезнали костюми, или такива, които вече не се срещат в цялостен вид. Тяхната работа ще бъде представена по време на изложбата, с експонирането на саян костюм, от края на XIX век, на малоазийски преселници в днешното село Бисер, общ. Хармнали.

На 24 октомври ще бъде представена книгата „Културно-историческо наследство на село Лозен, Хасковско”, която включва материали от теренни проучвания и други изследвания, имащи отношение към културно-историческото наследство на село Лозен. Освен носиите, ще бъдат демонстрирани и техниките на изготвяне на части от различните носии.

През месец номеври ще бъдат организирани творчески работилници по тъкане, традиционна везба и изработване на мънистени накити.  Занятията ще бъдат водени предимно от майстори, членове на Регионалните занаятчийски камари в Хасково и Бургас. Възрастни хора, представители на локалната общност, които все още имат какво да предадат като знания и умения, също ще се включат в работилниците.

Изложбата ще бъде експонирана до края на 2022 година.  

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

error: Content is protected !!