Дигитален каталог

Инв. № 208

Наименование: Църковник

Автор: Неизвестен

Вид: Обредна тъкан

Размер: Дължина 725 мм; Ширина 360 мм

Техника на изработка: Тъкане; Плетене; Шиене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лито тъкана, многоцветна обредна постелка. Украсена в центъра със стилизиран вариант на Канатица, изпънена с тъкачна техника На дъска. От двата края завършва с Башлъци, в центъра на които са бродирани ръчно стилизирани геометрични орнаменти. Около Башлъците са пришити многоцветни ресни.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!