Дигитален каталог

Инв. № 119

Наименование: Църковник  

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 785 мм; Ширина 395 мм; 

Техника на изработка: Тъкане; Ръчно бродиране

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Функция: Обредна тъкан 

Кратко описание: Лито тъкана, червена, обредна постеля. От двете страни завършва с богато украсени Башлъци, по краищата украсени с многоцветен кич (ресни). В средата на Башлъците ръчно са бродирани по три стилиирани геометрични мотиви – стрелки, сочещи в една посока. В централната част са разположени два ръчно бродирани мотива Дървото на живота

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!