Дигитален каталог

Инв. № 183

Наименование: Престилка (Хута)

Автор: Добрина Р. Маркова

Вид: Облекло

Размер: Дължина 880 мм; Ширина 670 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене; Плетене

Датировка: Средата на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Памучна, лито тъкана на ситни бели и сини ивици. Украсена от двата края с няколко вертикални, по-широки сини и бели ивици. В долната час е украсена с червени, бели и зелени ивици. Към престилката са пришити две ръчно плетени възи с плоско сечение. 

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!