Дигитален каталог

Инв. № 169

Наименование: Престилка (Хута) 

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 730 мм; Ширина 650 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене; Плетене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Ушита от домашно тъкан, вълнен, дебел, кафяв плат. Украсена с две черни ивици в долния край. Пришити две възи с плоско сечение, плетени на ръка от черна прежда. 

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!