Дигитален каталог

Инв. № 161

Наименование: Престилка (Хута)   

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 760 мм; Ширина 640 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Средата на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лито тъкана, вълнена, кафява. Украсена в долния край със зелени ивици. По краищата е оплетена на една кука със зелено. На места оплетеното е окъсано. Пришити две възи с плоско сечение, плетени на ръка от кафява и зелена прежда. Едната поокъсана. 

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!