Дигитален каталог

Инв. № 134

Наименование: Престилка (Хута)  

Автор: Добрина Р. Маркова

Вид: Облекло

Размер: Дължина 870 мм; Ширина 730

Техника на изработка: Тъкане; Шиене; Плетене

Датировка: Средата ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лито тъкана, черна. Украсена в долната част с две тънки зелени ивици, а между тях – две по-широки червени. Към престилката са пришити две ръчно плетени възи.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!