Дигитален каталог

Инв. № 094

Наименование: Трапезник (Лебена постелка)  

Автор: Неизвестен

Вид: Тъкани

Размер: Дължина 2150 мм; Ширина 890 мм

Техника на изработка: Тъкане

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лито тъкна, бяла лебена постелка. Украсена с ивици от памучен и конопен вътък. От двата края композиция от кафяви ивици.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!