Дигитален каталог

Инв. № 198

Наименование: Торба

Автор: Неизвестен

Вид: Тъкани

Размер: Дължина 475 мм; Ширина 325 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лицевата страна е тъкана лито от мноцветен, вълнен вътък. Украсена е с втъкани мотиви от стилизирани, растителни орнаменти. Опаковата страна е лито тъкана от памучен, многоцветен вътък. Без дръжки.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!