Дигитален каталог

Инв. № 195

Наименование: Торба

Автор: Неизвестен

Вид: Тъкани

Размер: Дължина 410 мм; Ширина 405 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Торба. Лито тъкана, многоцветна, вълнена. Лицевата страна е украсена с втъкани мотиви. Опаковата страна е тъкана лито от памук. Украсена е с черни, сини и бели ивици. Пришита една въза с плоско сечение, плетена на ръка от зелена и червена, вълнена прежда.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!