Дигитален каталог

Инв. № 011

Наименование: Тъган

Автор: Неизвестен

Вид: Съдове

Размер:  Диаметър 238 мм.

Материал: Мед, желязо, калай

Техника на изработка: Медникарство

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Тиган. Без украса. Калайдисан отвътре.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.          Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!