Дигитален каталог

Инв. № 016

Наименование: Тава

Автор: Неизвестен

Вид: Съдове

Размер: Диаметър 402 мм

Материал: Мед, калай

Техника на изработка: Медникарство 

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Без украса. Следи от калайдисване отвътре.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.          Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!