Дигитален каталог

Инв. № 026

Наименование: Стомна

Автор: Неизвестен

Вид: Съдове

Размер: Височина 350 мм; Диаметър на отвора 30 мм

Материал: Глина

Техника на изработка: Грънчарство 

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Устието е глечосано със светло синя глазура. Широка ивица от бежово. Глечосана в светло кафяво. Украсена със спуски от тъмно кафява, бежова и светло синя глазура и бяла ангоба. Над спуските – концентрична ивица от бяла ангоба.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.          Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!