Дигитален каталог

Инв. № 010

Наименование: Купа

Автор: Неизвестен

Вид: Съдове

Размер:  Височина 85 мм; Диаметър 218 мм.

Материал: Мед, калайдисване

Техника на изработка: Медникарство

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Медна купа без украса. Следи от калайдисване от вътрешната страна.

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.          Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!