Дигитален каталог

Инв. № 008

Наименование: Чиния (Сахан)

Автор: Неизвестен

Вид: Съдове

Размер: Диаметър 218 мм.

Материал: Мед, калай

Техника на изработка: Медникарство

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Калайдисване

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Медна чиния (сахан). Без украса. Следи от калайдисване отвътре и отвън.

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.          Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!