Дигитален каталог

Инв. № 120

Наименование: Престилка (Хута)  

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 870 мм; Ширина 730 мм; 

Техника на изработка: Тъкане; Плетене; Шиене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лито тъкана, черна. Украсена с две хоризонтални вишневи ивици в долната част. Към престилката са пришити две ръчно плетени възи от червена и черна прежда, с кръгло сечение.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!