Народното облекло е съществен дял от традиционната материална култура. Видът, в който го познаваме по образци от края на ХIХ и началото на ХХ век, е резултат на хилядолетно развитие, обусловено от характера на трудовата дейност на народа ни, промените в неговия начин на живот и от обществено-икономическото му развитие.
Тази изложба ще представи разнообразието на елементите  –  техния състав, кройка, материал, украса и функции на традиционните носии от Хасковския край.

Всички представени костюми са били изработени ръчно – изтъкани, ушити и украсени от ръцете на жените от нашия край. Ръцете, които са приготвяли вълнените нишки за аладжата, сукмана и престилките, или са изпридали памука за кенарите на ризите, кърпите и забрадките, ръцете, които са изплитали чорапите и украсявали с бродерия полите и пазвите на дрехите са умеели сръчно и точно да работят и в делник и през дългите нощи без умора да създават красота. Тази непреходна красота се опитваме да покажем сега.

Представените женски костюми са красиви и различни. Сукманите от Сакарския край ни удивляват с везаните пазви, красивите фусти от района на Любимец блестят с нишките от коприна, аладжите от Хасковско грабват очите ни с украсата от гайтани, грее със слънчеви багри костюмът от Беломорска Тракия, аленият костюм от Симеоновградско блести и с украсата от мъниста, старите бродерии от сукмана на Навъсен, ни карат да се поклоним над женския усет и умение да създава красота. Престилките и забрадките са толкова различни и всяка определя характера на стопанката си, показва нейната радост и принадлежност към род и общност.

Изложбата ни има за цел да покаже непреходната красота на нашата традиция.
Важна задача на изложбата е да събере на едно място носители на умения по изработване на отделни части на носиите и накитите към тях, като елемент на нематериалното културно наследство на региона, които ще имат възможност, чрез предвидените демонстрации по време на изложбата, да предадат знанията и уменията си на по-младите поколения, които проявяват интерес в тази област.
В изложбата са представени експонати от фондовете на Етнографски музей Лозен, Регионален исторически музей – Хасково, Исторически музей – Харманли, както и собственост на физически лица.

Галерия

error: Content is protected !!