Празничен календар от миналото

фотоколекция

Обичай „Варвара“, представен в гр. Любимец, 03.03.1982 година

Бабинден, салон на читалището, село Лозен, 1989 година

Други празници и участия на самодейните колективи

Сирни Заговезни, 25.02.1979 година

Китна Тракия пее и танцува, 20.05.1973 година, гр. Хасково

Китна Тракия пее и танцува, 20.05.1973 година, гр. Хасково

Китна Тракия пее и танцува, 15.05.1983 година, гр. Хасково

Китна Тракия пее и танцува, 19.05.1985 година, гр. Хасково

Китна Тракия пее и танцува, 19.05.1985 година, гр. Хасково

Дигиталният архив е създаден по проект „Хлябът и подницата – традиция и наследство в Хасковски регион“, финансиран по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“

Бенефициент: Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!