Празници и обичаи от региона

Обичай „Светото“ село Малко градище

Как се чука чер пипер, село Сладун

Прокопий пчелар, село Райкова могила

Обичай „Плашене на ялово дърво“ село Райкова могила

Обичай „Молитви“ село Воден, общ. Димитровград

Обичай „Смигаль“ село Сива река

Дигиталният архив е създаден по проект „Хлябът и подницата – традиция и наследство в Хасковски регион“, финансиран по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“

Бенефициент: Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!