Плашене на ялово дърво за плод, село Райкова могила

Представяне на обичая „Плашене на ялово дърво за плод“ от самодейния състав при читал;ището в село Райкова могила, на Събора на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“ гр. Хасково

    В къщата на баба Иваница имало едно ялово (безплодно) дръвче, което не давало плод. Отива при нея Кръстьовица – млада булка, да поиска кутелчето, че щели да й идват гости. Видяла баба Иваница да седи край ялово дърво и да се чуди. Та й рекла: „А ти какво правиш при това дръвче?“ Баба Иваница й отговорила; „Ами стоя и гогледам.“ Кръстьовица пак пита: „Какво го гледаш?“, а Иваница рекла: „Гледам го, стана бая (много) време, нито е цъфнало, нито е дало, само седи тука и сянка прави, и въди гасейници.“ Младата булка й рекла: „Защо не го отсечеш?“ А баба Иваница й отвърнала: „Дядото го донесе от къра (полето). Миналата есен един корен даде дива круша и на другата година извика дядо Пеня да го хашладиса (да го облагороди), защото имали блага круша, ама на няма и няма.“ Кръстьовица пак й рекла: „Отрежете я.“ Бабата отвърнала троснато: „Как ще я отрежем, бас бая станала. Свиди ми се. Но знаеш ли какво? Нашите едно време, като го уплашат и той на другата година вчеме, че даде. Кръстьовице, нали не бързаш? Дай, тъкмо си дошла да го уплашим.“ Кръстьовица попитала: „Как?“, а бабата й отвърнала: „Аз ще ти кажа, ама ела да ти шопна (да ти прошепна), да не чуе крушката. Отоваш и донасяш балтията (брадвата). Аз ще взема балтията и ще се напъна, ще я дигна високо и ще го сплаша, че ще го отсека“. Три пъти бабата вдига балтията. Бабата попитала: „Станаха ли три пъти“, а Кръстьовица й рекла: „Станаха. Дали я уплашихме здраво?!“ Баба Иваница й отвърнала: „Ако беше човек, щеше да хукне да бяга!“  

Информатор: Мата Костадинова, село Райкова могила

    Използваните архивни фотоматериали са предоставени от Народно читалище „Светлина-1927“ село Райкова могила.

Дигиталният архив е създаден по проект „Хлябът и подницата – традиция и наследство в Хасковски регион“, финансиран по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“

Бенефициент: Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.            Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!