Дигитален каталог

Инв. № 157

Наименование: Престилка (Пищумаль)   

Автор: Еленка Янакиева

Вид: Облекло

Размер: Дължина 785 мм; Ширина 395 мм

Техника на изработка: Шиене; Машинна бродерия

Датировка: Средата на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Вишнева, кадифена престилка. Украсена с машинна бродерия от стилизирани, растителни орнаменти и фестон. По краищата е пришита сърмена лента, на места поокъсан. Покрай Башлъка е пришита черна дантела.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!