Дигитален каталог

Инв. № 130

Наименование: Престилка (Пищумаль)  

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 890 мм; Ширина 400

Техника на изработка: Тъкане; Шиене; Плетене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лито тъкана, многоцветна престилка. Украсена с бродирани, стилизирани, растителни орнаменти. По краищата е пришит ширит. Покрай Башлъка са пришити разноцветни ресни. Към престилката са пришити ръчно плетени възи.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!