Дигитален каталог

Инв. № 087

Наименование: Пелена  

Автор: Ал. Ал. Вълкова

Вид: Тъкани

Размер: Дължина 1120 мм; Ширина 1010 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Вълнена, лито тъкана, червена. Състои се от две дилки. Украсена в двата края с по три ивици (синьо, черно, синьо), а по тях наваден вътък в синьо и жълто.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!