Дигитален каталог

Инв. № 088

Наименование: Месал  

Автор: Неизвестен

Вид: Тъкани

Размер: Дължина 880 мм; Ширина 670 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Средата на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Памучен, лито тъкан. Шарен по вътъка и по основата с жълто, синьо и бяло.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!