Дигитален каталог

Инв. № 058

Наименование: Делва (Кюп) 

Автор: Неизвестен

Вид: Съдове

Размер: Височина 450 мм; Диаметър на отвора 145 мм

Техника на изработка: Грънчарство

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Глечосана в тъмно зелено. Следи от жълта глазура по устието. С две дръжки. Украсен със сграфито прави концентрични линии в горната част на съда.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!