Дигитален каталог

Инв. № 050

Наименование: Кутел 

Автор: Неизвестен

Вид: Съдове

Размер: Височина 420 мм; Диаметър на отвора 155 мм

Техника на изработка: Обработка на дърво и на метал

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Дървен съд, служещ са счукване на семена, ядки, подправки и други. Без украса.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!