Дигитален каталог

Инв. № 105

Наименование: Касак  

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 900 мм; Ширина 550 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Връхна женска дреха, ушита от черен шаяк. Украсен по краищата с плетена въза, с плоско сечение. 

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!