Как се чука чер пипер, село Сладун

Фрагменти от мъжкото хоро „Как се чука чер пипер“, част от сватбената обредност. Хорото е отворено. Акомпанимента е на джура гайда. Единият от мъжете ръководи хорото, държи маши, като издава команди по реда на текста от песента. Играчите изпълняват. Пеят само жените. Последният от играещите мъже не изпълня командите и закача жените. 

Текст на песента:

Костанди, Костанди,

как се чука чер пипер, чер пипер?

Чер пипер се е чукаше с дясната лакътя, лакътя.

Костанди, Костанди,

как се чука чер пипер, чер пипер?

Чер пипер се е чукаше с лявата лакътя, лакътя.

Костанди, Костанди,

как се чука чер пипер, чер пипер?

Чер пипер се е чукаше с дясното коляно, коляно. 

Костанди, Костанди,

как се чука чер пипер, чер пипер?

Чер пипер се е чукаше с лявото коляно, коляно.

Костанди, Костанди,

как се чука чер пипер, чер пипер?

Чер пипер се е чукаше под масата.

/Всички мъже минават под мастаа, а последният я прескача./

    Използваните архивни фотоматериали са предоставени от Народно читалище „Изгрев-1928“ село Сладун. Снимките са от 1966 година.

Дигиталният архив е създаден по проект „Хлябът и подницата – традиция и наследство в Хасковски регион“, финансиран по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“

Бенефициент: Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.            Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!