Дигитален каталог

Инв. № 039

Наименование: Сърп (Каврама) 

Автор: Неизвестен

Вид: Селскостопански инвентар

Размер: Дължина на острието 430 мм; Дължина на дръжката 110 мм

Материал: Метал и дърво

Техника на изработка: Обработка на метал и на дърво 

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Без украса. Служи за косене на жито и трева. 

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.          Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!