Музеят на село Лозен към Народно читалище „Просвета-1925” в с. Лозен е открит с водосвет на 21 май 2010 г., по повод 85 години от учредяването на Народно читалище „Просвета-1925“ и 280 години от основаването на с. Лозен. Уреден в дюкяна на дядо Слави, строен в началото на ХХ век, музеят е мястото, където човек може да види, пипне и усети самобитността на лозенеца. Тук, влизайки в изложбената зала, всеки посетител се докосва до ежедневието на своите деди, изпълнено с простота, практичност и съвършенство.

Старият дюкян, който е приютил музея, е изцяло реставриран с доброволен труд и дарения от будни лозенци – членовете на Народно читалище „Просвета-1925“, и е пригоден за нуждите на музея.

За функционирането на музея, през есента на 2009 година, с решение на настоятелството на Народно читалище „Просвета-1925“ в селото, е учреден Музен съвет, състоящ се от 5 души – председателят и секретарят на читалището, двама членове на настоятелството и един външен експерт – етнограф. На първото си заседание е избран уредник на колекцията – Христо Янъков и е приет правилник за устройството и дейността на читалищната обществена колекция.

Освещаване на Музея

Екипът влага сравнително по-голям ресурс за утвърждаването на музея пред местната общност, изграждането на неговата визия пред обществото и осигуряване на неговата разпознаваемост.

От пролетта на 2010 година в експозиционната зала на музея е подредена временна изложба. Представени са традиционното народно облекло от Лозен, тъкани, накити, хоризонтален стан и прилежащите му уреди за преработка на текстилните суровини и селскостопански инвентар.

През 2013 година, в Изложбената зала на Културния център в гр. Харманли е експонирана изложбата „Кехлибарени вълшебства“. Тя е част от съпътстващите културни събития в рамките на IV-тия Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд 2013“. Изложбата представи традиционното народно мъжко и женско облекло на лозенци от края на XIX и началото на ХХ век. Бяха организирани демонстрации по тъкане и посетителите имаха възможност да работят на тъкачен стан. Стари техники за изработване на дантели, бродерии и плъсти представиха майсторите от Национално сдружение „Работилница Седянка“.В чест на 90-годишния юбилей на Народно читалище „Просвета-1925“  и 5 години от учредяването на Музея на село Лозен, бе представена изложбата „Светилище на Тракийския конник при село Лозен“, организирана съвместно с Националния археологически институт с музей при БАН. 

В чест на 90-годишния юбилей на Народно читалище „Просвета-1925“  и 5 години от учредяването на Музея на село Лозен, бе представена изложбата „Светилище на Тракийския конник при село Лозен“, организирана съвместно с Националния археологически институт с музей при БАН.

„Преоткриване на красота – традиционните костюми в Хасковския край“ е следващата изложба, представена в Лозен през 2016 година. Организирана е съвместно с Института за приложна музеология, Регионален исторически музей – Хасково, Исторически музей – Харманли и читалищата от селата Славяново, Българин, Навъсен, Минерални бани, Златополе, Сладун, Свирково и Елена. Изложбата е обвързана с инициативата „Европейска нощ на музеите“ – 21 май 2016 г. Представени са 17 костюма (15 женски, 1 мъжки и 1 детски); сребърни, златни и мънистени накити; богат снимков материал. Основната цел на изложбата е представянето на едно място пред широка аудитория на представителна колекция от характерни старинни костюми от Хасковския край. Предпочитанието към малкото населено място – селото, там където те са били изработени и са битували, е мотивирано от необходимостта за дисперсиране на културния живот в пределите на страната и за обогатяването на културното всекидневие на населението на малките селища.

През месец октомври 2016 година по проект, финансиран от Министерство на културата, бе отпечатан луксозен каталог „Традиционното народно облексло в Хасковския край“. Изданието е първо за Музея на село Лозен и се издава по повод изложбата „Преоткриване на красота – традиционните костюми от Хасковския край“. Каталогът е разделен на четири раздела, които представят елементите на традиционните женски саяни и сукманени костюми, мъжкото и детското облекло. Последният раздел представя прически, забраждане и накити от района. Богатият снимков материал включва архивни снимки от фондовете на Регионалния исторически музей – Хасково и Музея на село Лозен, а така също и снимков материал, който за първи път влиза в научно-популярната литература.

„Нишки от Севера“, така е озаглавена временната изложба в лозенския музей, която е експонирана по случай провеждането на VIII-то издание на Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ в селото на 24 и 25 юни  2017 година. Експозицията показва празнични облекла от цяла Северна България. Посетителите имаха възможността да видят както сукманени, така и двупрестилчени облекла от средата на XIX до средата на ХХ век. Показани бяха костюми от Видинския, Ловешкия, Беленския, Русенския и Силистренския край.

Галерия

error: Content is protected !!