Дигитален каталог

Инв. № 086

Наименование: Женски костюм. Сукман  

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 1040 мм; Ширина в раменете 380 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене; Машинна бродерия

Датировка: Средата на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Вълнен, черен, лито тъкан. Пазвения отвор е оплетен със синьо. Пазвата и полите са украсени с машинна бродерия от стилизирани растителни орнаменти в кафяв цвят. Полите завършват със син фестон.

Наименование: Мъжки костюм. Риза 

Автор: Неизвестен

Вид: Облекло

Размер: Дължина 1040 мм; Ширина в раменете 360 мм; Дължина на ръкава 590 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Средата на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Памучна бяла риза, лито тъкана. Без украса

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!