Дигитален архив

Архивна фотоколекция

Ирминден, 1979 година

Празничен календар от миналото на село Лозен

Празници и обичаи от региона

Преписка № 1 по Дело № 10/1915 – 1923 г.

Приемане на първия проектоплан на село Лозен

Преписка № 2 по Дело № 10/1922 – 1926 г.

Приемане на първия проектоплан на село Лозен

Летописна книга на църквата „Св. вмчк Димитър“ в село Лозен, Свиленградска духовна околия

Преброяване на населението и сградите 1946 година

Записки от фронта         

19.12.1944 – 20.03.1945 г.

Църковен архив

Други документи

История на село Лозен

Издадена през 1933 година

Дигиталният архив е създаден по проект „Хлябът и подницата – традиция и наследство в село Лозен, Хасковско“, финансиран по Програма „Читалища“ на Общинска фондация „Пловдив 2019“

Бенефициент: Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.          Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!