Дигитален каталог

Инв. № 187

Наименование: Възглавница

Автор: Неизвестен

Вид: Тъкани

Размер: Дължина 590 мм; Ширина 390 мм

Техника на изработка: Тъкане; Шиене

Датировка: Началото на ХХ век

Епоха: Ново време

Репродукционни права: Музей на село Лозен

Консервация и реставрация: Не

Копия на ДКЦ: Няма

Кратко описание: Лицевата страна е тъкана лито от многоцветна, вълнена прежда. Украсена е с ръчна бродерия – в центъра три стилизирани растителни мотива Дървото на живота, а от двете страни – по четири геометрични фигури. Опаковата страна е лито тъкана от черна памучна основа и конопен вътък в естествения му цвят.

Дигиталният каталог се реализира от бюджета на Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец

Всички публикувани текстови, графични, видео и други материали в сайта, са носители на авторско право и сродните му права.           Забранява се свободното използване на информация, без писменото разрешение на носителите на авторското право за това.

error: Content is protected !!